Eerstelijnspycholoog

Ik ben sinds kort aangesteld als eerstelijnspsycholoog. Dit houdt in dat bepaalde mensen recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en hierdoor slechts €11 of €4 dienen te betalen.

Deze tegemoetkoming geldt voor:

  • alleenstaande ouders
  • mensen met een chronische aandoening: dit zijn aandoeningen die niet spontaan verdwijnen en zelden te genezen zijn (vb. diabetes, hart-en vaatziektes, kanker)
  • (alleenstaande) 75-plussers
  • mensen die werkloos of werkzoekend zijn, of die een uitkering krijgen
  • jongeren tussen 12 en 25 jaar
  • longCOVID
  • zorgpersoneel

Indien u niet zeker bent of u hierop recht hebt, kan u mij steeds contacteren.

Contacteer mij