Praktische informatie

Locatie

Mijn praktijk bevindt zich boven het kabinet van Dr. Zelderloo. Het heeft een aparte ingang, je moet dus niet in de wachtzaal van de dokter plaatsnemen.

Verloop

In een eerste intakegesprek luister ik voornamelijk naar je verhaal. Met welke problemen word je geconfronteerd en waarrond wil je vooral werken. Op deze manier wordt de hulpvraag in kaart gebracht, wederzijdse verwachtingen worden afgetoetst en er kan beslist worden om al dan niet door te verwijzen.

In volgende sessies gaan we samen aan de slag. Een therapiesessie duurt 45 minuten. Afhankelijk van de hulpvraag zijn er enkele of meerdere sessies nodig.

Tarief

Intakegesprek: €70 (+ €15 omwille van de administratieve kost van het cliëntenprogramma waar ik mee werk).

Vervolgsessies: €70

Koppeltherapie: €90

Verslag: €40

Betalen kan via payconiq of cash.

Indien u een afspraak niet kan nakomen, dient deze steeds 24u op voorhand geannuleerd te worden. Bij het niet komen opdagen, wordt een vergoeding van €50 aangerekend.

Terugbetaling mutualiteit:

Als erkend psycholoog ben ik ook aangesloten bij de psychologencommissie (COMPSY) en de beroepsvereniging voor klinische psychologen (VVKP). Hierdoor hebt u recht op een terugbetaling bij de mutualiteit. Hoeveel dit bedraagt is afhankelijk van de ziekenkas waar je bij bent aangesloten. Op de volgende website vindt u een overzicht: https://www.vindeentherapeut.be/info/terugbetaling-psychotherapie.html

Eerstelijnspsycholoog

Ik ben sinds kort aangesteld als eerstelijnspsycholoog. Dit houdt in dat bepaalde mensen recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en hierdoor slechts €11 of €4 dienen te betalen voor een aantal sessies. Jongeren tot en met 23 jaar kunnen gratis langskomen.
 
Deze tegemoetkoming geldt voor:
  • alleenstaande ouders
  • mensen met een chronische aandoening: dit zijn aandoeningen die niet spontaan verdwijnen en zelden te genezen zijn (vb. diabetes, hart-en vaatziektes, kanker)
  • (alleenstaande) 75-plussers
  • mensen die werkloos of werkzoekend zijn, of die een uitkering krijgen
  • jongeren tussen 12 en 25 jaar
  • longCOVID
  • zorgpersoneel
  • personeel federale overheid

 

Indien u niet zeker bent of u hierop recht hebt, kan u mij steeds contacteren.
Contacteer mij