Eetexpert

Ik ben sinds kort aangesteld als eetexpert via het netwerk geestelijke gezondheidszorg kinderen en jongeren (Yuneco). Dit houdt in dat jongeren tot en met 23 jaar met eetproblemen of een eetstoornis gratis bij mij terecht kunnen. Via het netwerk wordt er ook een nauw overleg voorzien tussen huisarts, psycholoog en diëtist om de jongere in kwestie zo goed mogelijk te begeleiden.

Contacteer mij